Materiales en castellano

Els següents materials didàctics tenen el propòsit de contribuir a partir del treball cooperatiu entre l'alumnat, en la generació de processos de reconeixement vers les fortes vinculacions existents entre escola i immigració. Han estat concebuts des del convenciment que l'escola és un espai òptim per generar propostes i experiències positives vers la diversitat i a més, un espai vital en clau de prevenció, per tal d'identificar i poder treballar aquells obstacles o condicions desfavorables que ens allunyen de la construcció compartida d'un sentit social de pertinença en condicions d'igualtat. En concret i en primer lloc, presentem dues activitats comunes que podran servir de recolzament durant el treball amb la resta d'activitats. Seguidament, les activitats s'han classificat en dos mòduls, seguint el criteri de l'edat de l'alumnat: 6 activitats adreçades a alumnes de 6è a 2on d'ESO i 5 adreçades a 3er d'ESO a 2on de BATXILLERAT.

Gener 2009

edualter

Amb el suport de:

accd ajuntament