IMMIGRACIÓ I ESCOLA
Materials didàctics interculturals

Autors: Ouafae Dabbou, Josep Guardiola i Vicent Pallarès  / Coordinació: Miquel Àngel Essomba i Edgar Iglesias

Equip de Recerca sobre Diversitat i Inclusió en Societats Complexes ERDISC-UAB