Rwanda. La Reconciliació Obligada

Eix Estratègies de la Societat Civil per a la Construcció de la Pau

 

escola

 

Activitat 2. Estratègies de construcció de pau: Societat civil vs Govern

 

Es proposa una activitat de síntesi i reflexió conjunta per a treballar les diferents estratègies de reconciliació i construcció de pau a Rwanda. Es recomana tornar a veure les parts del documental que fan referència explícita a les estratègies per al perdó, la justícia i la reconciliació tant impulsades i portades a terme pel Govern com per la Societat civil.

 

Durant el visionat, l’alumnat pot elaborar un llistat classificant-les en dos grups « Govern » o « Societat civil » i caldrà consensuar un llistat comú abans de passar a la reflexió.

 

Les parts concretes del documental a visionar són:

 

 

Un cop es tenen identificades aquestes estratègies s’inicia una reflexió amb tot el grup classe a partir de les següents qüestions clau:

 

 

A criteri del professorat, es poden introduir qüestions pel tancament i l’avaluació de la proposta didàctica sobre Rwanda.