Entitats col·laboradores

Una de les nostres principals raons de ser és el treball en xarxa amb persones i entitats que treballen per la justícia social a partir de fomentar una educació per al desenvolupament amb perspectiva crítica i transformadora

Amb aquesta finalitat, mantenim relacions de col.laboració amb diverses entitats i plataformes:

Escola de Cultura de Pau; Fil a l'Agulla; Fundació Autònoma Solidària; Fundació Solidaritat UB; TransformaFilms; Senderi -Xarxa d'Educació en Valors; LaFede.cat; Coordinadora Pangea, Internet ètic i solidari; Coordinadora d'ONG i altres Moviments Solidaris de Lleida, Coordinador d'ONG Solidàries de Girona; entre d'altes