Art i compromís, Educació artística i cultura de Pau (2021-2023)

Amb el suport del Memorial Democràtic i de l’Ajuntament de Barcelona, aquesta actuació, ha dut a terme una sèrie d’accions educatives per treballar la Cultura de pau a les àrees artístiques de secundària i batxillerat, prenent com a punt de partida l’exposició “Art i compromís durant la Guerra Civil”, dedicada a la Guerra Civil espanyola en la col·lecció d’art modern del MNAC.

S’ha impulsat el Grup de Treball Educació Artística i Cultura de Pau, acreditat pel Servei Educatiu de Les Corts, i s’han dut a terme sessions de formació i reflexió conjunta (Gener – Juny 2022). El grup de treball s’ha reunit un dimarts al mes, de febrer a juny, per reflexionar i elaborar conjuntament pràctiques educatives en relació amb una educació per a la pau des de l’art i/o una educació artística des de la cultura de pau. Durant aquestes sessions mensuals, s’han abordat conceptes, i emprat metodologies i recursos didàctics de reflexió crítica, socioafectius, de creació plàstica i d'anàlisi d'obres d'art, entre d'altres, per treballar la cultura de pau a l’aula.

S’ha publicat i s’ha fet difusió de la Guia didàctica “Art i compromís durant la Guerra Civil. Educació artística i cultura de pau” (Febrer 2021). La guia consta de diverses propostes pedagògiques, que vinculen l’art i l’educació en el conflicte sota el prisma del moment històric de la Guerra Civil. Totes les temàtiques seleccionades per a l’elaboració de la guia, parteixen dels temes i les obres presents a la visita dinamitzada Art i compromís durant la Guerra Civil, una perspectiva des de la cultura de la pau, del Museu Nacional d’Art de Catalunya. 

S’ha dut a terme la 2ª Escola d’Estiu Art i Compromís. Educació Artística i Cultura de Pau, amb el MNAC i l’acreditació de l’ICE UAB (11- 15 Juliol 2022). Curs destinat a professorat de secundària i professionals de l'àmbit educatiu o cultural per treballar l'educació per la pau a través de les arts visuals. La perspectiva multidimensional del curs promou el treball dels conceptes clau de la cultura de pau amb metodologies diverses. Amb sessions conduïdes per persones formadores del món de les arts i de l'educació per la pau amb un enfocament aplicat que doti d'eines per treballar l’educació per la pau a través de l’art i en particular a través de les col·leccions del MNAC.