Avaluar per transformar el món (2020-2021)

Avaluar per transformar el món, subvencionat per l’Ajuntament de Barcelona, i Avaluar per transformar: eines per aplicar a l’aula, subvencionat per l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, dos projectes complementaris, impulsats conjuntament per Edualter i l’Escola de Cultura de Pau, que estan orientats a la reflexió i formació conjunta amb docents i persones d’entitats sobre com avaluar les transformacions que generen les accions d’ECG / JG, tant a nivell individual, com en les relacions d’aula, en l’organització del centre educatiu i en l’entorn.