Braser de sabers. Recursos educatius per a la justícia climàtica. (2022 - 2023)

https://braserdesabers.org/

S’ha creat, juntament amb Entrepobles, i amb el suport de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament i l’Ajuntament de Barcelona, un portal per recollir recursos educatius per treballar les causes de l’emergència climàtica i les principals problemàtiques socioambientals del món actual, i activitats per implicar l’alumnat en el disseny i el desenvolupament d’accions per fer-hi front. 

Amb l’objectiu de crear un espai de sinergies per a la comunitat educativa, on compartir aprenentatges i reflexions per poder transitar, de manera conjunta, per afrontar, de manera col·lectiva, la crisi climàtica que ens travessa i transitar cap a models socials, polítics, econòmics i culturals més justos, democràtics i sostenibles.