Creativitat per inspirar el canvi. Art i educació per a la justícia global (2022-2024)

S’ha col·laborat en el projecte Camis i Cruïlles impulsat per l’Associació Creart en agrupació amb l’Associació Rosa Sensat i amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona, en l’elaboració del llibre de la col·lecció DOSSIERS de Rosa Sensat “Creativitat per inspirar el canvi. Art i educació per a la justícia global” , el contingut del qual sistematitza i presenta les actuacions didàctiques vinculades al projecte.

La publicació a més compta amb un apartat inicial introductori sobre els elements teòrics i conceptuals bàsics de l'Educació per a la Justícia Global i l'enfocament concret en el qual s'emmarca el projecte: el foment de l'educació en valors mitjançant estratègies d'aprenentatge artístiques.