CURSOS 2021 - 2024 RETO: Recursos Educatius de Tecnologia Oberta per a la Justícia Global

https://ildeplus.upf.edu/reto/

Amb el suport de l’Agència Catalana de Cooperació per al Desenvolupament de la Generalitat de Catalunya, s’ha posat en marxa un projecte consistent en desenvolupar un entorn de col·laboració en línia basats en software lliure i fora dels entorns digitals privatius d'empreses multinacionals de dades, que faciliti al professorat l’autoedició, revisió, adequació, ampliació, personalització, publicació i difusió dels materials didàctics que utilitzen i/o que generen en la seva pràctica docent per incorporar l’enfocament d’Educació Crítica i Transformadora.

Aquesta actuació s’està impulsant amb la col·laboració de l’Associació Creart i del Grup de Recerca en Tecnologies Interactives i Distribuïdes per a l’Educació (TIDE) de la Universitat Pompeu Fabra.