Programa d’innovació educativa Recerca-Creació-Servei (2022-2024)

Per encàrrec del Departament Educació, s’han dinamitzat els tallers de formació i s’ha fet seguiment al voltant del projecte liderat per Edualter “Identitats lliures de violències masclistes” amb l’alumnat de 20 instituts públics de Catalunya participants en les edicions del programa Recerca – Creació – Servei : 10 centres el curs 2021 – 2022 (de i 10 centres el curs 2022 – 2023 (d’ Arbúcies, Arenys de Munt, Barcelona, Cardedeu, Gironella, Granollers, Sant Pere de Vilamajor i Terrassa)

El projecte ha consistit en una primera part formativa al voltant del sistema sexe – gènere; els rols i estereotips de gènere; el binomi de gènere I realitat LGTBIQ+ i les violències derivades: pressió estètica, homofòbia, masclismes, etc. En una segona part es demanava a l’alumnat participant que dissenyés, implementés i difongués una activitat o acció sensibilitzadora i de prevenció de violències masclistes en relació amb la identitat de gènere, destinada a l’alumnat de 1r i/o 2n d’ESO, utilitzant els llenguatges artístics.