Refugi en curt (2022 - 2023)

https://www.refugiencurt.org/

S’ha col·laborat en el projecte impulsat per l’Associació Mitjans, juntament amb EduAlter i Sodepau, amb el suport de la Diputació de Barcelona.

Concretament s’ha participat en l’assessorament a centres educatius de diversos municipis de la província de Barcelona, per al disseny d’activitats a l’aula, i amb l’organització d’algunes sessions de reflexió i dinamització amb professorat, en format webinar, el curs 2021 – 2022 i presencial el curs 2022 – 2023.

També s’han fet formacions sobre l’ús del documental com a eina pedagògica per a promoure els DD.HH. i la solidaritat; com vincular amb el currículum els materials audiovisuals; introducció al llenguatge audiovisual per a l’anàlisi crític dels materials fílmics; avaluació dels resultats d’aprenentatge de les accions formatives amb eines pedagògiques de tipus audiovisual i disseny d’una unitat didàctica amb eines pedagògiques de tipus audiovisual.