Resiliència a través dels nostres sabers i llavors II (2022-2023)

S’ha col·laborat en el projecte impulsat per CEHDA, amb el suport de l’Agència Catalana de Cooperació per al Desenvolupament, com a entitat encarregada de fer la sistematització i valoració dels elements pedagògics i didàctics – metodològics dels tallers pilot amb referents diverses i experiencials de DDHH, justícia migrambiental i de gènere, i treball en horts escolars.

S’ha dut a terme la sistematització del projecte amb el suport de l'equip docent de l'Institut Dr. Puigvert, l'equip docent de l'Escola Mercè Rodoreda.