Tramant conflictes: Una mirada del jo i del nosaltres (2022-2023)

Amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona s’ha dut a terme un projecte d’Aprenentatge Servei amb l’alumnat del primer cicle d’Educació Secundària Obligatòria (2n d’ESO) de l’Institut escola Turó de Roquetes, orientat a l’adquisició i enfortiment de competències socioemocionals per afrontar els conflictes personals de manera no-violenta.

S’ha dut a terme una primera de formació de l’alumnat: centrada en educació per a la pau, la comunicació no-violenta (CNV), la pedagogia de la cura i la provenció en el conflicte.

La segona fase ha consistit en un procés de creació artística, a través de la mirada introspectiva i la mirada global.

I una última fase consistent en una mostra, per a sensibilitzar sobre l’educació en el conflicte (i mostrar la seva visió) al centre educatiu, al barri (a través del programa de Nou Barris al món) i al museu nacional d’art de Catalunya (MNAC).