Resum projecte Criteris de qualitat i adequació dels materials d’EpD #JustíciaGlobal

<iframe src="https://player.vimeo.com/video/153935066" width="640" height="360" frameborder="0" webkitallowfullscreen mozallowfullscreen allowfullscreen></iframe>
<p><a href="https://vimeo.com/153935066">Resum projecte Criteris de qualitat i adequaci&oacute; dels materials d&#039;EpD #Just&iacute;ciaGlobal</a> from <a href="https://vimeo.com/user7128441">Edualter</a> on <a href="https://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>