(50 persones) que conspiren

FONT I MONTANYÀ, BET

grao@grao.com

Graó, Barcelona, 2002

Català

Breu descripció:

La manera de fer d'homes i dones és clau per assolir canvis positius en l'entorn. Res com sumar esforços: coordinar-se i, en definitiva, conspirar per aconseguir-ho.

Descriptors: Desenvolupament humà sostenible, Sostenibilitat i equilibri mediambiental,
Característiques: Llibre
Biblioteca: Suport teòric
Destinataris: Adults
Àmbit: Educació formal

Hi ha qui creu que amb els avenços tecnològics es pot posar remei a la majoria de problemàtiques actuals del nostre planeta. Però, més important que la ciència i la tècnica, és que la bona voluntat de les persones que, en el seu dia a dia, s’impliquin en la millora del medi (tant des del punt de vista ambiental com social).

En tot el llibre s’hi amaga una idea i el desig de convertir-la en realitat: La millora de les problemàtiques ambientals és cosa de tots i de totes, independentment dels rols que desenvolupem en aquesta societat. 

Índex de personatges per ordre alfabètic:
    -Alcalde
    -Arquitecta
    -Avi
    -Cap de Govern
    -Cap d’estudis d’un Centre d’Educació Primària
    -Cap d’un Agrupament Escolta i Guia
    -Cap dels Serveis tècnics municipals
    -Catedràtic d’una universitat
    -Conductor d’un magazine de ràdio
    -Consellera de Medi Ambient
    -Consultora empresarial,...