Cinema i desenvolupament (II).Els desordres del subdesenvolupament

EDUALTER

Ernest Cañada

, ,
Breu descripció:

Aquesta selecció de pel·lícules i fitxes didàctiques constitueix la segona part d'una col·lecció de materials dedicats a la temàtica del desenvolupament vinculats a materials relacionats. En aquest bloc es pretén facilitar l'ús pedagògic d'una sèrie de films de ficció per informar, reflexionar i debatre sobre les manifestacions del que s'ha convingut en anomenar subdesenvolupament. En aquesta ocasió el centre d'atenció s'ha posat en com es manifesta de forma concreta en la vida quotidiana de la gran majoria de les poblacions dels països del sud, els efectes d'aquests processos globals d'empobriment.

Descriptors: Conflictes, Justícia social, Desigualtats i justícia,
Característiques: Web Arxiu descarregable
Destinataris: 12-14 14-16 16-18 Adults
Àmbit: Educació formal

A cada fitxa didàctica es pot trobar la següent informació: fitxa tècnica de la pel·lícula, objectius pedagògics del seu ús, claus de treball pel professorat i elements de debat per a discutir la pel·lícula amb l'alumnat després del seu visionat. Es tracta de films, tots ells editats en vídeo, que es poden comprar o llogar, en aquesta ocasió s'ha preferit concretar la selecció en una sola àrea geogràfica, Amèrica Llatina, amb pel·lícules d'Argentina, Perú, Bolívia, Brasil, Colòmbia, Guatemala i Mèxic, per reflexionar sobre les desigualtats nord-sud.

Els objectius generals del material pedagògic són els següents:

1. Aprofundir en la comprensió del fenomen del subdesenvolupament a partir de l'anàlisi de quines conseqüències té per a la majoria de la població d'aquests països.

2. Entendre que el subdesenvolupament dels països del sud no és un problema aliè i generar actituds de responsabilitat i compromís davant d'aquestes situacions.

3. Desenvolupar la capacitat analítica i crítica a partir de la discussió en grup.