Discrepància benvinguda! Guia pedagògica per al diàleg controvertit a l'aula

Caireta, Marina; Barbeito, Cécile

Escola de Cultura de Pau, Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 2019

català

Breu descripció:

Aquesta guia té per objectiu principal aportar eines al professorat per a animar-lo a dinamitzar diàlegs controvertits a l’aula. Neix de la necessitat de conviure en la diversitat de persones, col·lectius i punts de vista que conformen la societat catalana contemporània.

Descriptors: Habilitats socials, Ciutadania crítica i responsable, Estereotips, prejudicis i discriminacions, Convivència i inclusió social, Desigualtats i justícia, Sostenibilitat i equilibri mediambiental,
Característiques: Arxiu descarregable
Biblioteca: Aplicació didàctica
Destinataris: 6-8 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 Adults
Àmbit: Educació formal Educació no formal

L’acollida de persones refugiades, el Procés independentista, el terrorisme, la influència de la religió en la societat, els límits a la llibertat d’expressió, el consum de pornografia, totes aquestes són qüestions que pot resultar controvertit abordar en una aula.

Aquest document vol donar eines i idees de treball a totes i tots els mestres i professorat, per tal de fer menys feixuga i temorosa la tasca de dur temàtiques controvertides a les aules dels centres escolars del territori.

1. Presentació

2. Per què, per a què i com plantejar diàlegs controvertits?

2.1. Arguments i finalitats d’educar en la controvèrsia

2.2. Diàleg versus debat

2.3. Com formular preguntes?

3. Competències de l’alumnat

3.1. Principals competències d’educar en la controvèrsia

3.2. Competències i currículum

4. El posicionament del professorat

4.1. Facilitació neutral o compromesa? Models de facilitació

4.2. Prendre consciència dels propis biaixos

5. Quin context crear?

5.1. Construir relacions de respecte i cura

5.2. Preparar el grup. Introducció al diàleg controvertit a l’aula

5.3. Consensuar normes per al debat

5.4. Alguns consells abans de començar

6. Prevenir els riscos

6.1. Riscos i recomanacions relatius al paper del professorat

6.2. Riscos i recomanacions associats al tema

6.3. Riscos i recomanacions associats al grup

6.4. Riscos i recomanacions associats al procés

6.5. Riscos i recomanacions associats a l’entorn

6.6. Riscos i recomanacions associats al canvi esperat

7. Metodologies

7.1. Controvèrsies científiques

7.2. Co-Resolve - Democràcia profunda

7.3. Soliya

7.4. Comunicació NoViolenta

7.5. Pràctiques restauratives

7.6. Diàleg Nansen

7.7.Filosofia 3-18 o Filosofia per infants

8. Abordar la controvèrsia com a opció de centre

8.1. A nivell del currículum

8.2. A nivell d’estructura i de cultura de centre

8.3. En el marc de la comunitat

9. Avaluació

9.1. Criteris d’avaluació

9.2. Instruments d’avaluació

10. Recull d'activitats

11. Annexos

Bibliografia