Educació crítica i transformadora. Marc teoricopedagògic per integrar la sobirania alimentària amb enfocament de gènere als centres de Primària

Celorio Díaz, Gema

Justícia Alimentaria VSF, Hegoa, Barcelona, 2020
Breu descripció:

El llibre que tens a les mans es presenta com una guia per a pensar el model educatiu en el seu conjunt. Un model que, des de l'enfocament de l'Educació per a la Ciutadania global avui en transició, recupera les seves fonts centrals de referència: la tradició de les pedagogies crítiques i l'educació popular. Un model que dóna protagonisme al professorat i l'alumnat com a subjectes centrals de l'acció educativa

Descriptors: Coeducació, Desigualtats i justícia, Models de producció, distribució i consum,
Característiques: Llibre
Biblioteca: Reflexió pedagògica
Destinataris: 6-8 8-10 10-12
Àmbit: Educació formal

L'enfocament que desenvoluparem en aquesta proposta identifica l’alumnat com el subjecte educatiu al voltant del qual giren les propostes d’intervenció pedagògica. Des d’aquesta centralitat, ens interessa analitzar-ne l’entorn, la influència que tenen els canvis culturals que es donen en els con-textos de referència de nens i nenes, així com la potencialitat que representa aquesta etapa educativa en el seu procés de consoli-dació com a ciutadanes i ciutadans crítics