El preu dels diners. Joc educatiu sobre finances ètiques i solidàries

FETS-Finançament Ètic i Solidari, Barcelona, 2010
Breu descripció:

Es tracta d’un joc educatiu sobre finances ètiques i solidàries per jugar on line (suport web). És una eina que arriba molt fàcilment a tots els centres educatius i que els permet treballar les finances ètiques en el moment que creguin convenient i que millor s’adapti a la programació del curs.

Descriptors: Drets i responsabilitats, Desigualtats i justícia, Sostenibilitat i equilibri mediambiental,
Característiques: Joc Web
Biblioteca: Aplicació didàctica
Destinataris: 12-14 14-16
Àmbit: Educació formal Educació no formal Educació informal

Es tracta d’un joc educatiu sobre finances ètiques i solidàries per jugar on line (suport web). És una eina que arriba molt fàcilment a tots els centres educatius i que els permet treballar les finances ètiques en el moment que creguin convenient i que millor s’adapti a la programació del curs.

El joc té forma de ruleta i consta dels següents apartats:

Test ètic (d'autoavaluació dels aprenentatges)
Memory sobre el sistema financer i de producció
Recull de recursos i de referències sobre finances ètiques
Joc sobre inversions
Conjunt de tires còmiques sobre el sistema bancari i la crisi

Per accedir al joc: http://www.elpreudelsdiners.cat/