¿En qué mundo vives? Unidad didáctica: prevención de violencias de género globales y locales en las redes sociales.

Membrillera, Emilia; Cabello, Chema; Jiménez, Mavi; Jaén, Santi & Blanco, Nati.

Mujeres en Zona de Conflicto, Còrdova, 2015

Castellano

Breu descripció:

Unitat didàctica que treballa aspectes de la violència de gènere a les xarxes socials. Es basa en la metodologia de la investigació acció i parteix d'un enfocament sòcio-afectiu. Inclou una seqüenciació detallada de cada una de les sessions de la unitat didàctica, dels objectius, continguts i tècniques emprades.

Descriptors: Pau, Drets i responsabilitats, Violència de gènere, Cultura, diversitat cultural i identitat, Desigualtats i justícia, Sostenibilitat i equilibri mediambiental,
Característiques: Arxiu descarregable
Biblioteca: Aplicació didàctica
Destinataris: 12-14 14-16
Àmbit: Educació formal

Guia didàctica que s'inicia amb una presentació extensa, en la que introdueix els elements que tractarà la guia, així com proposa els valors a treballar i la planificació suggerida.

La guia consta de 9 sessions que aproximadament es corresponen a una sessió de classe. A la presentació de les sessions s'expliciten els objectius, els temes tractats a cada sessió i el temps de dedicació, juntament amb els resultats que es volen obtenir.

La guia inclou un apartat estens d'annexes, en els que s'inclouen els materials necessaris per a realitzar les activitats.

Contenido

 

 1. ¿Quiénes somos?
 1. ¿Qué vamos a abordar en esta unidad temática?
 1. ¿Qué valores vamos a trabajar?
 1. ¿Qué queremos conseguir?
 1. ¿Cómo vamos a plantear el trabajo?
 1. Cuadro-Esquema de la Unidad Didáctica
 1. Sesión Previa
 1. Sesión Primera
 1. Sesión Segunda
 1. Sesión Tercera
 1. Sesión Cuarta
 1. Sesión Quinta
 1. Sesión Sexta
 1. Sesión de Continuidad 1
 1. Sesión de Continuidad 2

 

ANEXOS

Anexo I.

Ficha Masculinidades y Feminidades

Anexo II.

Casos de relaciones de pareja

Anexo III.

Sistema Sexo-Género

Anexo IV.

Ventana de Johari

Anexo V.

Tarjetas procesos de interacción

Anexo VI.

Orientaciones sobre la reputación digital

Anexo VII.

Tipos de violencias en el mundo real

Anexo VIII.

Tipos de violencias en el mundo virtual

Anexo IX.

Ejemplo de comparación de violencias en los dos mundos

Anexo X.

Sugerencias para prevenir las violencias del mundo digital