Gènere, desenvolupament i cooperació

Amaia del Río Martínez

Bantaba (Hegoa), Espanya, 2002

Castellà

Breu descripció:

Proposta de curs de 12 hores per sensiblitzar respecte a les problemàtiques de gènere, fomentant compromisos de canvi i relacions d’equitat entre homes i dones, que es pot adaptar a últims cursos de graus com Geografia, Economia, Educació Social, Pedagogia, Antropologia i Sociologia entre d’altres.

Descriptors: Identitats de gènere, Desenvolupament humà sostenible,
Característiques: Article Arxiu descarregable
Biblioteca: Aplicació didàctica
Destinataris: Adults
Àmbit: Educació formal

Estereotips, prejudicis i discriminacions

El curs pretén fer un abordatge de les desigualtats entre homes i dones, les seves relacions, el seu impacte i el rol de l’enfoc de gènere en polítiques de cooperació. Tradicionalment s’ha ignorat el gènere en l’àmbit de l’economia. Les discriminacions en aquest context han estat nombroses, ja que les contribucions essencials de les dones en economia han estat ignorades degut a un model social discriminatori. Des del recurs didàctic es proposa un apropament a les realitats de les dones en desenvolupament de diferents àmbits, la comprensió de la teoria del gènere i l’evolució de les concepcions de participació de les dones en cooperació.

  1. 1. Presentación del curso
  2. 2. Panorama de la desigualdad de las mujeres en diferentes ámbitos
  3. 3. Los aportes del feminismo a la teoría del género
  4. 4. La construcción social del género
  5. 5. El concepto de género en el marco del desarrollo y la cooperación
  6. 6. Evolución histórica de las concepciones sobre la participación de las mujeres en el desarrollo
  7. 7. Desarrollo humano con equidad de género
  8. 8. Género en el desarrollo
  9. 9. Estrategias y enfoques de las políticas dirigidas a las mujeres del Sur

Per accedir a la informació del curs: http://www.bantaba.ehu.es/formarse/fcont/genero/