Global Dimension in Engineering Education (GDEE)

GDEE

GDEE, Barcelona, 2013

Anglès

Breu descripció:

Recurs pedagògic format per diversos materials sobre la dimensió global en la formació en enginyeria. Els materials contenen teoria relacionada amb diferents aspectes de la dimensió global en enginyeria, però també incorporen estratègies pel professorat a l’hora de fomentar l’aprenentatge de l’estudiantat. També s’ofereixen altres materials complementaris com estudis de cas, documentals o articles científics. Els recursos estan dirigits a professorat de diversos graus relacionats amb l’Enginyeria.

Descriptors: Desenvolupament humà sostenible, Gestió responsable dels recursos,
Característiques: Arxiu descarregable Web
Biblioteca: Aplicació didàctica
Destinataris: Adults
Àmbit: Educació formal

El projecte GDEE pretén integrar el Desenvolupament Humà Sostenible com una qüestió transversal en les activitats docents a partir de la millora de les competències del professorat d’Enginyeria. Els materials, per tant, pretenen aprofundir en temàtiques com el rol de l’enginyeria en el desenvolupament humà, el paper de la tecnologia en la cobertura de les necessitats bàsiques, l’accés a l’energia des d’una vessant sostenible i la responsabilitat social dels enginyers/es, entre d’altres.

 • Course A.1: Making the case for a critical global engineer

  Course A.2: Key elements for addressing the global dimension of engineering

  Course A.3: The Global Engineer in Sustainable Human Development

  Course B.4: Supervising Engineering Students

  Course B.5: Knowing the context and partners

  Course B.6: Knowing International Cooperation

  Course C.7: Integrating GDE into the academic

  Course C.8: Integrating GDE into Teaching: Theory and Practice

  Course C.9: Integrating GDE into Research

Podeu consultar el material en aquest enllaç: Download