Guia d’educació per a la pau a l’àmbit local

Berta Maristany, Helena Aranda i Mariano Flores

Xarxa d’Alcaldes i Alcaldesses per la Pau de Catalunya, Granollers, Barcelona, 2021

Català

Breu descripció:

"Construint pau des dels municipis". El municipalisme per la pau és la valentia de construir respostes amb la comunitat local per un món més just a escala global, però la manca de desenvolupament humà i d'accés a l'educació o a la salut, les desigualtats econòmiques i el no respecte als drets humans són les principals amenaces per a la pau. És de vital importància que les ciutats s'integrin com agents contructors de canvi integral i interdependents, amb presència, veu i poder de decisió a escala internacional. Posant el valor en les iniciatives, en aquesta escala local, als barris i comunitats, tenint present que la pau és un horitzó global, complex i multidimensional que requereix el compromís i la mobilització de diversitat d'agents. La pau necessita una mirada més àmplia i tenir consciència que la seva construcció és de baix a dalt.

Descriptors: Pau, Justícia social, Cooperació i solidaritat,
Característiques: Arxiu descarregable
Biblioteca: Reflexió pedagògica
Destinataris: 14-16 16-18 Adults
Àmbit: Educació informal

"L'educació transcendeix els murs de l'escola per a impregnar tota la ciutat".

Des d'una mirada educativa l'ajuntament promou una cultura (valors, costums, tradicions, hàbits, tipologies de relacions, narratives i relats, etc.) i cal encarregar-se que sigui una cultura de pau.

Sense oblidar que el municipi educa a través de potenciar cultura, engegant processos educatius explícits i d'altres sense tanta intenció (sovint amb més impacte). Democratitzant i reconeixent la participació de la ciutadania i del teixit associatiu del territori (Afas, associacions de veïns i veïnes, assemblees de joves, etc.), interpel·lant a totes les identitats sense deixar ningú als marges. Aquesta pau buscada no és responsabilitat en exclusiva de les àrees de cooperació o d'educació, sinó que és responsabilitat de totes les regidories (territori, habitatge, promoció econòmica, etc.) treballant de manera cooperativa entre aquestes, detectant les violències directes, estructurals i culturals que es donen i quines accions de sensibilització, formació i educacióinvestigación i recerca, d'incidència política i mobilització es desenvolupen a l'àmbit municipal per fomentar una cultura de pau.


Com es gestionen els conflictes a l'espai públic? Com eduquem pel decreixement? Com es fomenta la cohesió social? De quina manera es practica la participació vinculant al municipi? Aquestes poden ser algunes de les preguntes que ronden pel cap. Des de la xarxa catalana d'alcaldes i alcaldesses per la Pau anem en la direcció de pau positiva, per aquest camí cal conèixer amb profunditat la violència i planificar accions i estratègies per aconseguir justícia sense cap mena de violència.