Cap a una economia més justa. Una introducció a l'economia crítica

Fernando García Quero i Alberto Ruíz Villaverde

Economistas Sin Fronteras, Madrid, 2016

Castellà

Breu descripció:

Material didàctic sobre teoria de l’economia amb un enfocament crític i heterodox. Tot i que el material és eminentment teòric, cada capítol presenta algunes activitats de reflexió sobre les corrents econòmiques presentades. Aquest recurs es pot adaptar a primers cursos de graus com Economia, Administració i Direcció d’Empreses, Comptabilitat i Finances i Empresa i Tecnologia entre d’altres.

Descriptors: Models de producció i consum alternatius,
Característiques: Arxiu descarregable
Biblioteca: Aplicació didàctica
Destinataris: Adults
Àmbit: Educació formal

El recurs presenta les teories clàssiques de l’economia mostrant el seu buit en matèria de qüestions socials. En aquest sentit, es planteja l’economia heterodoxa com un alternativa crítica a l’economia ortodoxa, diversificant-se en diverses corrents, com l’economia del desenvolupament, l’ecològica, la feminista, la política institucional, la marxista i la postkeynesiana. Aquestes diferents corrents, que conflueixen en alguns aspectes entre elles, han de permetre entendre els fenòmens des de la complexitat que els caracteritza.

  1. 1. Introducción a la economía crítica: Un apunte crítico sobre los contenidos y los manuales de economía.
  2. 2. El objeto de estudio de la economía. Un enfoque crítico en perspectiva histórica.
  3. 3. La deriva de la ciencia económica. Una mirada desde la epistemología.
  4. 4. Corrientes heterodoxas de pensamiento económico. Fundamentos e interrelaciones

Per accedir al material: Download