Janadesh People's veredict

Miriam Acebillo, Cécile Barbeito i Marina Caireta

Quepo Vídeo Social, Escola de cultura de Pau i Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, Espanya, 2011

Català

Breu descripció:

Aquesta proposta formativa treballa el documental Janadesh People's veredict, el qual mostra una campanya de lluita no violenta per exigir una redistribució justa de les terres a la comunitat de Janadesh. En la guia didàctica es proposen activitats diverses: debats, reflexió personal, anàlisi de fragments del documental, dinàmiques de grup i jocs interactius. La majoria d'aquestes activitats es basen en una metodologia socioafectiva per tal que els participants visquin l'experiència en primera persona. La guia didàctica presenta activitats diferenciades per diferents nivells educatius i, per l'àmbit universitari, s'estableixen 4 activitats. Aquest recurs es pot adaptar a diferents cursos de graus com Sociologia, Antropologia, Geografia, Educació social, Pedagogia, Ciència Polí­tica i Gestió Pública entre d'altres.

Descriptors: Justícia social,
Característiques: Vídeo Arxiu descarregable
Biblioteca: Aplicació didàctica
Destinataris: 12-14 14-16 16-18 Adults
Àmbit: Educació formal Educació no formal

Ciutadania crítica i responsable

Janadesh és una campanya de lluita no violenta que va succeir durant 30 dies. En aquest període,   25.000 homes i dones pertanyents als sectors més desafavorits de l’Índia van recórrer a peu els 350 km d’autopista que separen la ciutat de Gwalior de la seu del Parlament a Delhi. Tots ells van iniciar una vaga de fam per exigir una redistribució justa de les terres, sustentada amb els valors del sacrifici, la disciplina i el sofriment personal per aconseguir un canvi social. Les temàtiques que treballa la guia didàctica vers aquesta història són la violència, l’accés a la terra, participació política, societat civil, control democràtic, entre d’altres.

Tema 1. Sobre la violència...
Activitat 1: En què exerceixo violència?

Tema 2. Accés a la terra i conflicte
Activitat 2: Imagina una llarga desfilada
Activitat 3: Quant mesura la violència estructural?

Tema 3. Satyagraha i Ahimsa - Diferents formes de lluita
Activitat 4: Termòmetre satyagrahi
Activitat 5: El joc de Janadesh

Tema 4. La participació política, societat civil i control democràtic
Activitat 6: Ciutadans?
Activitat 7: Les portes de l’Ajuntament, obertes o tancades?

Per a més informació:

Per descarregar la guia: