Preguntes freqüents i respostes per a una educació transinclusiva

Mar Arnau Gonga, Alejandro Caravaca i Berta Llos

educacio.genere@uab.cat

Grup d'Educació i Gènere, Barcelona, 2023

Català

Breu descripció:

Aquest document deriva de l’informe “Cap a una educació més feminista? Concepcions, dilemes i possibilitats de transformació a l’educació secundària” realitzat amb el suport financer de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD), amb càrrec del programa Joves i Comunitats mobilitzades per una vida lliure de violències masclistes.

Descriptors: Identitats de gènere, Estereotips, prejudicis i discriminacions, Violència de gènere, Coeducació,
Característiques: Arxiu descarregable
Destinataris: Adults
Àmbit: Educació formal Educació no formal Educació informal

1- Què vol dir ser una persona trans i/o no binària? 

2- Si tinc un alumni trans al centre, com he d'actuar? 

3- Per què és important donar suport a l'alumnat trans i no binari? 

4- Per què parlem amb la 'i' i diem nenis, totis i fillis (tot i que no sigui lingüísticament normatiu)?

5- Hi ha una fórmula correcta de llenguatge inclusiu? 

6- Les persones trans reprodueixen els estereotips i rols de gènere? 

7-Hi ha un increment exponencial de persones trans?

8- S'està hormonant a infants i adolescents? 

9- Les lluites feministes i les lluites pels drets LGTBIQ+ són contradictòries? 

10. Les dones trans poden invisibilitzar les experiències de les donces cis?