Protecció multinivell de Drets Humans

George R. Bandeira Galindo, René Urueña, Aida Torres i Itziar Gómez Fernández

Universitat Pompeu Fabra, Espanya, 2013

Castellà

Breu descripció:

Proposta didàctica en format d'assignatura universitària. Inclou un manual com a suport teòric, una guia docent que estructura la proposta didàctica i una guia de pràctiques, en la qual es troben les activitats a desenvolupar per l'estudiantat. Aquest recurs es centra primordialment en la protecció multinivell de Drets Humans des d'una perspectiva comparada entre països d'Amèrica Llatina, França i Espanya. Aquest recurs es pot adaptar en graus com Dret, Ciència Polí­tica i Gestió Pública entre d'altres.

Descriptors: Drets i responsabilitats,
Característiques: Arxiu descarregable
Biblioteca: Aplicació didàctica
Destinataris: Adults
Àmbit: Educació formal

La idea de governança multinivell ha tingut un especial èmfasi en el context europeu, ja que permet dialogar directament amb organitzacions supra-nacionals sense la necessitat d’haver de consultar el respectiu govern nacional. En aquest sentit, en la proposta didàctica es detallen aspectes referents a la interpretació dels drets constitucionals, el sistema internacional de protecció dels drets humans i el dret a la vida des de la perspectiva multinivell. 

1. La interpretació i protecció dels drets humans al marc multinivell
1.1. Protecció multinivell de drets humans a Amèrica Llatina? Oportunitats, desafiaments i riscos
1.2. La interpretació de conformitat: significat i dimensió pràctica (una anàlisi des de la Constitució espanyola)

2. Perspectiva horitzontal: sistema universal i regionals de protecció de drets
2.1. Sistema universal de protecció de drets humans
2.2. El Sistema Interamericà de Drets Humans
2.3. El sistema europeu de protecció de drets humans
2.4. El diàleg judicial entre la Cort Interamericana de Drets Humans i la Cort Europea de Drets Humans

3. Perspectiva vertical: El Sistema Interamericà de Drets Humans i la seva relació amb els sistemes jurídics dels Estats
3.1. Esgotament dels recursos interns i altres exigències d'admissibilitat
3.2. Aportacions del sistema de reparacions de la Cort Interamericana al Dret Internacional dels Drets Humans
3.3. El valor de la jurisprudència de la Cort Interamericana de Drets Humans
3.4. Del diàleg entre les corts supremes i la Cort Interamericana de Drets Humans a transconstitucionalisme a Amèrica Llatina
3.5. Dret a la vida i ho visc com a subjecte de dret

4. Protecció multinivell del país respectiu des d'una perspectiva comparada

Per consultar el recurs:

Per descarregar el recurs: