¿Quién nos alimenta? Nuestra salud y la del planeta en manos de las multinacionales

VSF Justicia Alimentaria Global i HEGOA

VSF Justicia Alimentaria Global i HEGOA, Barcelona, 2017

Castellano

Breu descripció:

Guia didàctica elaborada per ser aplicada a l'àmbit de l'educació secundària, batxillerat i a cicles formatius, que aborda la problemàtica global del sistema de producció i consum d'aliments des de la perspectiva de la Sobirania Alimentària com a alternativa sostenible i respectuosa, tant des de l'àmbit més científic com social. Compta amb un total de quatre unitats didàctiques vinculades a diferents àrees de coneixement, amb múltiples activitats dins d'aquestes. Es presenta com a projecte interdisciplinari (metodologia ABP) i planteja un projecte final perquè l'alumnat el desenvolupi, posant el focus sobre la importància de la vinculació del centre amb el seu context extern immediat.

Descriptors: Justícia social, Equitat de gènere, Models de producció i consum alternatius, Models de producció, distribució i consum,
Característiques: Arxiu descarregable
Biblioteca: Aplicació didàctica
Destinataris: 12-14 14-16 16-18
Àmbit: Educació formal

Sobirania alimentària

La guia didàctica destinada al professorat d'educació secundària obligatòria i no obligatòria, aborda la temàtica de l'alimentació des d'una perspectiva global, problematitzant el model de producció i consum i plantejant una sèrie de dilemes científics i socials en les activitats que proposa. A més, des del paradigma de la Sobirania Alimentària proposa alternatives.
L'objectiu general que planteja és "promoure la capacitat d'anàlisi crítica respecte al nostre sistema alimentari i les seves implicacions en la pobresa alimentària i la mala alimentació".

Compta amb quatre unitats didàctiques, els continguts de les quals es corresponen amb una investigació publicada per VSF Justicia Alimentaria Global en l'any 2016. Donat que es basa sobre la metodologia ABP, es suggereix que cadascuna de les unitats didàctiques sigui liderada per un departament en concret (ciències socials, ciències naturals, llengua...), en coordinació amb la resta.
La primera unitat, ¿Por qué conviven hambre y obesidad en nuestro mundo?, es planteja per al departament de CC.SS; la segona, ¿Cuáles son los alimentos que nos ayudan a estar sanos y cuáles los que nos enferman?, es pot vincular amb el departament de CC.NN; la tercera, ¿Por qué comemos tan mal?, pensada per ser aplicada en el departament de Llengua, vinculant-ho amb les estratègies comunicatives i publicitàries que fan servir les empreses; finalment, la quarta unitat, ¿Qué alternativas tenemos desde la Soberanía Alimentaria?, proposa dues activitats per assignatures com Ciutadania o les tutories.
Cada unitat didàctica és presentada amb una introducció teòrica que inclou un glossari bàsic sobre l'àrea a tractar. En la descripció de les activitats es descriu la preparació prèvia preferible del professorat i l'alumnat i el desenvolupament de cadascuna de les sessions. En alguns casos també planteja alternatives i possibilitats de profundització en la temàtica, depenent de les condicions particulars de cada grup i del centre.

En l'apartat d'avaluació s'exposen diferents nivells d'avaluació i els objectes d'avaluació i observació entre l'alumnat.