Activitat 12. Els meus diners, els meus dilemes. Ho resolem?