Elements a considerar de manera transversal

Us recomanem també una sèrie d'elements a tenir en ment mentre es desenvolupa part o la totalitat d'aquesta guia (que d'altra banda, pretén ser una peça més en el disseny i programació d'activitats educatives al llarg del curs escolar, articulant-se en itineraris d'aprenentatges més amplis, amb major o menor profunditat de continguts o d'altres temàtiques o disciplines)

 

Com hem dit abans, el foment dels vincles sociafectius, de cura, de solidaritat i cooperació són al mateix temps una aposta metodològica i part dels objectius d'aprenentatge a aconseguir, pretenem mantenir la coherència des d'aquesta perspectiva i és molt valuós mantenir aquesta pauta en tot moment.

Un element bàsic en el desenvolupament de les activitats de la guia és el foment de l'apoderament crític per part de l'alumnat, no es tracta tant d'oferir les receptes que poden portar al canvi de sistema financer, sinó focalitzar en el protagonisme transformador dels joves una sèrie d'aprenentatges competencials que els portaran a realitzar propostes alternatives.

D'altra banda, aconsellem que les activitats aquí dissenyades es considerin un element més a la planificació i programació de les sessions d'aula i que es tingui especial atenció en la diversitat present en l'alumnat per poder incorporar conceptes i reflexions. El gran potencial intercultural i d'experiències vitals de l'alumnat pot ajudar a enfocar alguns temes des de mirades molt variades i enriquidores, contribuint a afegir ingredients i visions alternatives des de l'inici de cada activitat, explorant les interpretacions o coneixements previs que l'alumnat pot tenir de cada tema.

Encara que pugui semblar paradoxal en una guia educativa sobre finances ètiques, proposem també deixar oberta la possibilitat a l'alumnat d'imaginar maneres diferents d'establir relacions econòmiques en les quals la dimensió monetària pugui ser superada. Es pretén traslladar als joves la idea que els diners representa un mitjà d'intercanvi d'aquestes relacions, no una fi en si mateix.

L'anterior es reflecteix en diferents activitats en les quals es fomenta una reflexió crítica sobre els conceptes de valor i vida, així com la manera en què tant les polítiques com els mecanismes locals i globals han prioritzat el poder de les finances per sobre altres prioritats socials i fins i tot econòmiques.

Recomanem al professorat les lectures i referències que acompanyen a aquesta guia i les activitats i materials que en cada activitat s'aconsellen per aprofundir i continuar els temes si l'alumnat té interès. Amb especial atenció totes les propostes que tenen a veure amb l'Economia Feminista i l'ètica de les cures que fins a fa molt poc havia estat molt invisibilitzades com a alternativa econòmica i que en el panorama actual poden ser un bon punt de partida per imaginar escenaris més justs i ètics.

Trobareu un apartat amb recomanacions pedagògiques vinculades al currículum i a la gestió de l’aula, així com un annex amb claus per a un possible treball de recerca, projecte d’aprenantatge servei i altres alternatives educatives sobre el tema.

Us animem a consultar aquest material, i a utilitzar-lo a l’aula per compartir amb als joves alternatives davant el panorama complex que es dibuixa. Imaginar i construir conjuntament l’espai per a l’esperança d’un món més just es pot fer si ens recolzem amb alternatives sòlides com la banca ètica.

 

Pots descarregar la versió PDF d'aquesta secció aquí