La Guia

La Guia Que Els teus Diners Pensin Com Tu està organitzada en tres apartats principals: Les Economies que ens envolten, Les finances per a tothom?, i Altres finances són necessàries. Per a cadascun d'aquests apartats s'han dissenyat una sèrie d'activitats d'aprenentatge, reflexió i propostes d'acció perquè l'alumnat prengui consciència i exerciti des de ja les seves capacitats crítiques i transformadores, assumint un rol protagónic al seu entorn.

Com ja hem dit abans, les Finances Ètiques neixen buscant la coherència entre les propostes de transformació del món i les decisions que tenen a veure amb el dia a dia de persones o col·lectius. Des dels enfocaments d'Educació Crítica i Transformadora per a la Justicia Global es planteja una sèrie de propostes de reflexió i acció vinculades a la formació d'una ciutadania activa i compromesa amb la millora del sistema de relacions (personals, institucionals i globals) centrada en les persones i la recerca de condicions de vida dignes i justes per a tothom.

La cura del medi ambient, el consum responsable, la resolució noviolenta de conflictes, la equitat, la participació crítica i el respecte pels drets humans i la diversitat són alguns dels temes que des de aquest enfocament educatiu es promou i s'analitza com a part d'un procés que té com component essencial la transformació social.

Així, en aquesta guia es proposen una sèrie d'activitats des d'ambdues perspectives i incorporant altres experiències amb visions temàtiques i metodològiques complementàries: ética de les cures i la vida, ecofeminisme, consum responsable, anàlisi crítica de l'actualitat informativa i la publicitat, participació, treball cooperatiu i aprenentatge per projectes.

 

Pots descarregar la versió PDF d'aquesta secció aquí