Criteris per a la sistematització d’experiències d’ECG en l’àmbit local

Edualter

edualter@pangea.org

Edualter, Barcelona, 2022

Català

Breu descripció:

Aquests criteris són el resultat d’un procés participatiu de revisió i adequació dels criteris utilitzats fins ara per valorar les pràctiques d’Educació per a la Ciutadania Global que es publiquen a la Guia d’orientacions pedagògiques Competències per Transformar el Món, amb l’objectiu d’incorporar les singularitats territorials de les experiències educatives que es duen a terme en l’àmbit local. Agraïm a totes les persones que han participat en el procés de reflexió conjunta: docents, personal i voluntariat d’entitats i persones tècniques dels municipis de la província de Barcelona, que amb el seu coneixement de les diferents realitats i dels reptes socials i educatius dels territoris han contribuït a definir uns criteris més adequats per identificar, valorar, sistematitzar i donar a conèixer les pràctiques d’ECG que es duen a terme als municipis.

Descriptors: Pau, Noviolència, Habilitats socials, Ciutadania crítica i responsable, Estereotips, prejudicis i discriminacions, Coeducació, Convivència i inclusió social, Desigualtats i justícia, Sostenibilitat i equilibri mediambiental,
Característiques: Arxiu descarregable
Biblioteca: Reflexió pedagògica
Destinataris: Adults
Àmbit: Educació formal Educació no formal