Entitats col·laboradores

La col·laboració i treball en xarxa amb altres entitats, professionals de l'educació, moviments socials, constitueix un dels trets d'identitat de l'associació.

Treballem amb professorat i persones d’entitats, col·lectius socials i comunitaris, administracions públiques, i plataformes educatives.

Participem en espais d'articulació, com a part de la tasca de mobilització i d’incidència, en el marc de diverses xarxes locals i internacionals.

Amb aquesta finalitat, mantenim relacions de col.laboració amb diverses entitats i plataformes:

CreArt; Entrepobles; Escola de Cultura de Pau de la UAB; LaFede.cat; Fets; Coordinadora Pangea, Internet ètic i solidari; Fil a l'Agulla; Fundació Autònoma Solidària; Fundació Solidaritat UB; TransformaFilms; Senderi -Xarxa d'Educació en Valors;  Coordinadora d'ONG i altres Moviments Solidaris de Lleida, Coordinador d'ONG Solidàries de Girona; entre d'altes.