Qui som

L’Assemblea general està formada per 193 socis i 187 sòcies.

La Junta actualment està formada per: Paco Cascón. Clara Massip, Mariano Flores, Cécile Barbeito, Alex Egea i Maite Antolínez.

El funcionament de l’associació Edualter és democràtic, amb ple respecte al pluralisme, i en queda exclòs tot ànim de lucre. L’estructura de treball de l’entitat és horitzontal, i l’organització de les tasques s’estableix respectant els principis operatius consensuats:

  • Conciliació laboral i familiar
  • Teletreball
  • Austeritat de despeses i salaris dignes
  • Treball en xarxa
  • Diversitat d’opinions
  • Paritat de rols (direcció, execució, representació)
  • Consum responsable i banca ètica