Història

Edualter va ser fundada l'any 1999 per persones procedents de diferents entitats vinculades a l’ús estratègic de les tecnologies de la informació i la comunicació per al desenvolupament i la justícia global

Entre les fundadores hi ha persones vinculades a la Coordinadora Comunicació per a la Cooperació –Pangea, a Sodepau –Solidaritat per al Desenvolupament i la Pau-, i al Seminari d'Educació per a Pau de l'Associació Pro-Drets Humans –SEDUPAZ/APDH-, que comparteixen l'objectiu de promoure la col.laboració i treball en xarxa entre persones i organitzacions que treballen per l’educació, la salut, la pau, la cooperació, el desenvolupament, el medi ambient, els drets humans, la no discriminació i la justícia global.

Al llarg dels anys hem anat establint relacions de col·laboració amb diferents entitats, com Alba-Sud, investigació i comunicació per al desenvolupament; Associació de Mestres Rosa Sensat; Associació Ciutadana Anti-Sida de Catalunya; CALA, Centro Alternativo de Aprendizajes; Barbiana; Ceipaz: Centro de Educación e Investigación para la Paz; Escola de Cultura de Pau; Fil a l’Agulla; Fets -Finançament Ètic i Solidari; Fundació Autònoma Solidària;  Fundació Jaume Bofill; Fundació per la Pau; Fundació Solidaritat UB; Grup d'Educació en Drets Humans d'Amnistia Internacional Catalunya; La Bretxa; TransformaFilms, Creart, Entrepobles, entre d'altres.