Què fem

La nostra missió és contribuir a incorporar l’Educació per a la Justícia Global amb un enfocament crític i transformador, en els diferents àmbits educatius (formal, no formal i informal)

La igualtat de gènere, la noviolència, la defensa dels drets humans, la no discriminació, formen part dels principis fundacionals d’EduAlter, i travessen tant les línies estratègiques d’actuació, com els aspectes organitzatius, basats en uns principis operatius i uns valors consensuats, centrats en l’ètica de les cures de les persones professionals i col·laboradores que participen en els diferents espais i activitats de l’associació, així com l’abordatge dels conflictes de manera positiva, noviolenta i orientada al consens.

Les línies estratègiques que orienten el nostre treball són les següents:

  • Sistematitzar i difondre recursos educatius i experiències de referència d'ecuació per a la justícia global.

  • Impulsar i participar en espais de formació i reflexió conjunta amb docents, professionals d’entitats d’EpJG, activistes i administracions públiques per a la incorporació d'una perspectiva pedagògica dels reptes globals.

  • Elaborar materials didàctics i propostes pedagògiques sobre diverses temàtiques (cultura de pau, emergència climàtica, economia crítica, entre d'altres).

  • Impulsar, dinamitzar i difondre campanyes i plataformes que busquen incidir en polítiques públiques amb la finalitat de transformar-les en favor de la justícia global, denunciant les desigualtats, discriminacions i vulneracions de drets fonamentals.

Per a més informació sobre aquetes línies de treball podeu consultra les següents plataformes: