Què fem

La nostra missió és contribuir a incorporar l’Educació per a la Justícia Global amb un enfocament crític i transformador, en els diferents àmbits educatius (formal, no formal i informal)

Les línies estratègiques que orienten el nostre treball són les següents:

  1. Formació i assessorament en els àmbits de la sensibilització i l’Educació per a la Justícia Global , entre el professorat, entitats, col·lectius i plataformes.
  2. Dinamització de xarxes i grups de treball i reflexió de professorat i ONGD per a la construcció col.laborativa de propostes vinculades a l’EpJG amb perspectiva crítica i transformadora
  3. Elaboració i difusió de propostes didàctiques pròpies, fonamentalment sobre l’ús dels mitjans audiovisuals com a eina pedagògica i l’anàlisi crítica de l’actualitat informativa
  4. Sistematització i difusió de materials didàctics, documents teòrics i de reflexió pedagògica sobre Educació per a la Justícia Global a través de la xarxa de recursos