Protocol per a la prevenció i l’abordatge de les violències sexuals - PAVS

banner (2).jpg

Aquest protocol entra en vigor l’1 de gener del 2024, i té com a finalitat regular les formes d’intervenció davant de qualsevol situació de sexisme, discriminació, violència masclista, violències sexuals i/o LGTBI-fòbia i, per extensió, davant de tota mena de violència.

S'implanta a través dels òrgans democràtics de la nostra entitat (equip tècnic, de coordinació, junta i assemblea), i ho fa després dels processos de consulta i acord entre les persones que l’integren, amb la voluntat d’establir-se en el més profund de l’entitat.

L’objecte d’aquest protocol és posar en marxa un marc integral (de prevenció, detecció, atenció, recuperació i reparació) davant l’assetjament discriminatori, la violència masclista i les violències sexuals en clau feminista que permeti que EduAlter pugui dotar-se de mecanismes per identificar i donar resposta a les violències diverses que es puguin presentar en el seu entorn professional i activista.

El PAVS parteix d’un procés de revisió i reflexió constants, com a part del compromís ètic i polític de l’entitat, i es configura com una eina que ens ajuda a responsabilitzar-nos de les violències masclistes diverses que es poden presentar en el si de l'entitat i en el nostre entorn.

Amb aquest protocol es busca millorar la vida de l’entitat i de les persones que hi participen i amb les quals treballem i col·laborem, amb l’objectiu d’esdevenir una organització més feminista i compromesa amb el món que ens envolta, en coherència amb els principis i valors que defensem i que formen part del nostre ideari.

Podeu consultar aquí el document complet del PAVS.

#FemPinyaDavantLesViolènciesSexuals!

INFOGRAFIA1.jpg