Criteris de valoració

En aquesta secció trobareu una sèrie d'orientacions respecte a la qualitat i l'adequació dels materials i recursos d'Educació per al Desenvolupament, elaborades de forma col.laborativa per part de professorat i persones tècniques d'entitats i ONG que han participat en un procés d’anàlisi i reflexió conjunta, i que ha donat com a resultat la concreció de 18 criteris de valoració, que es recullen en el document que us oferim a continuació.

Document de criteris


Aquest document és el resultat d’un treball d’anàlisi i reflexió realitzat per part de persones especialitzades en les diferents temàtiques vinculades a l’EpD, que s’han reunit per debatre i definir conjuntament una sèrie de criteris clars i consensuats que orientin en la recerca, selecció, difusió i aplicació dels materials i recursos didàctics d'EpD.

La metodologia per construir aquests criteris ha estat la identificació de les entitats i persones clau en l’àmbit d’anàlisi corresponent, i la realització de tallers de reflexió en els quals hi han participat persones especialitzades, amb experiència en l’àmbit de l’educació formal i no formal.

S’ha realitzat un taller per a cadascun dels 6 àmbits d’anàlisi proposats: Cultura de pau; Medi ambient: Gènere; Interculturalitat; Drets Humans, ciutadania i participació; Sostenibilitat econòmica i social.

Amb l’ajut de sis persones que han catalitzat la reflexió a cada tallar, i persones expertes en els diferents àmbits educatius (educació formal: primària, secundària, universitat, i educació no formal: lleure) s’ha fet un esforç de síntesi per trobar els criteris comuns als sis eixos, i que serviran de referència per a la selecció dels materials que es difondran a la Xarxa de Recursos d’Edualter.

Taller gènere Taller genere

Accedir al document de criteris