Guia per a la transformació ecofeminista dels espais de restauració col·lectiva

Rosa Batalla i Canut

eco@menjadorcalarosa.com

Menjador ca la Rosa sccl, Barcelona, 2022

Català

Breu descripció:

Som una cooperativa de treball i iniciativa social sense afany de guany que neix atenent una necessitat d’un grup de famílies que trobaven l‘espai de migdia deficitari i una alimentació que no complia els mínims de qualitats desitjats per als seus infants. El nostre objectiu és millorar la qualitat de l’espai de migdia dels infants i joves, oferint recursos i eines pel seu desenvolupament integral. Eduquem posant la satisfacció de les seves necessitats personals i col·lectives al centre de l'activitat educativa, per un creixement personal crític. Eduquem creient en la necessitat de generar espais de participació i decisió per a que els infants puguin decidir sobre sí mateixos, posant-los al centre de la seva vida.

Descriptors: Desigualtats i justícia, Desenvolupament humà sostenible, Cooperació i solidaritat, Models de producció i consum alternatius,
Característiques: Arxiu descarregable
Destinataris: Adults
Àmbit: Educació no formal

Ens proposem plasmar en aquesta guia l’experiència acumulada durant aquests set anys d’acompanyar equips, infants i joves des de la mirada de l’acompanyant.

La guia vol servir per aquells col·lectius que s’han proposat fer el pas per a generar espais de migdia o similars de qualitat i en equilibri amb el que volem per als nostres infants i joves, a la vegada que posem en valor la feina de les productores i treballadores que intervenen en tota la cadena alimentaria d’aquests infants. Així, treballem tant en la sostenibilitat social com la mediambiental, garantint una dieta saludable en valors.

Parlem d’ecologia integral quan parlem d’una manera de viure, consumir i produir en la que les persones estan vinculades en totes les dimensions de la vida a la natura i el respecte absolut per la vida i el planeta. No serveix consumir un producte ecològic que per arribar a nosaltres ha fet kilòmetres innecessaris per posar un exemple

-Referents sobre ecologia

-Aproximacions a l'alimentació

-Facilitació i participació 

-Producció i distribució

-Recursos pedagògics

-Cuina

-Educació

-Referències bibliogràfiques