Debat crític sobre campanyes "solidàries"

Es proposa a les participants que analitzin en grups, alguns cartells sel·leccionats de campanyes "solidàries" d'entitats mediàtiques del tercer sector. Un cop fet el trebal en grup d'exposen les reflexions que han sorgit i s'obre el debat a totes les participants.