MÒDUL 3. Marc de convivència, identitats i diversitat. Estructura de privilegis