Activitat 14. Donant crèdit a la vida, a la il·lusió