Orientacions per al tractament de l'actualitat informativa com a repte educatiu