Declaració Universal dels Drets Humans, La. Comentari article per article.

ASSOCIACIO PER A LES NACIONS UNIDES A ESPANYA (ANUE)

Icaria Antrazyt, Barcelona, 1998

Català

Breu descripció:

Obra col·lectiva que reuneix reflexions de caràcter general sobre la Declaració Univesal dels Drets Humans i la seva incidència en altres sectors de l'ordenament jurídic internacional.

Descriptors: Drets i responsabilitats,
Característiques: Llibre
Biblioteca: Suport teòric
Destinataris: Adults
Àmbit: Educació formal

dret internacional, Declaració Universal

Obra col·lectiva que reuneix reflexions de caràcter general sobre la Declaració Univesal dels Drets Humans i la seva incidència en altres sectors de l'ordenament jurídic internacional. A la segona part de l'obra es recullen els comentaris al Preàmbul i cadascun dels 30 articles de la Declaració, oferint una breu reflexió sobre el contingut jurídic del dret proclamat de l'article en qüestió i la seva evolució posterior.

Introducció a la Declaració Universal de Drets Humans
I. La Declaració Universal de Drets Humans cinquanta anys després
II. L'adopció de la Declaració Universal de Drets Humans
III. La Declaració Universal de Drets Humans i el Dret Internacional humanitari
IV. Vincles entre la Declaració Universal de 1948 i el Conveni Europeu de Drets Humans
V. La Declaració Universal de Drets Humans a la pràctica desenvolupada per òrgans de les Nacions Unides
Comentaris al text de la Declaració, article per article

Per consultar el llibre, clica AQUÍ.