Educació per la pau i la convivència en el marc escolar

Caireta Sampere, Marina

marina.caireta@uab.cat

Escola de Cultura de Pau de la UAB, Barcelona, 2013
Breu descripció:

Document que reflexiona sobre com l'escola integra l'educació per la pau. El document analitza la situació en l'àmbit europeu, introdueix els conceptes clau, i fa un plantejament de com l'escola pot aprofundir en un projecte integral d'educació per la pau.

Descriptors: Pau, Drets i responsabilitats, Identitats de gènere, Cultura, diversitat cultural i identitat, Desigualtats i justícia, Sostenibilitat i equilibri mediambiental,
Característiques: Arxiu descarregable
Biblioteca: Reflexió pedagògica
Destinataris: Adults
Àmbit: Educació formal

El document, en una primera part, descriu el marc europeu en quant a introducció de l'educació per la pau en l'educació formal (any 2013), fa un breu anàlisi de la situació a l'Estat Espanyol i Catalunya. En la segona part introdueix els conceptes clau en els quals fonamentar un projecte d'educació per la pau a l'escola. També descriu la proposta de l'Escola de Cultura de Pau d'accions i organització d'un projecte integral d'educació per la pau i la convivència a un centre educatiu.


1 Presentació .
2 Introducció
3 L’educació per la cultura de pau en el context europeu
3.1 El marc internacional
3.2 El marc europeu
3.3 El cas espanyol
4 conceptes CLAU. BREU INTRODUCCIÓ AL MARC TEÒRIC
4.1 El concepte de pau
4.2 El concepte de cultura de pau
4.3 El concepte de conflicte
4.4 El concepte de noviolència
4.5 El concepte de convivència
4.6 El concepte d’educació per la pau
4.7 El concepte de Provenció
5 característiques d’un centre educador per la pau. la nostra Proposta
5.1 Organitzar i articular en l’entorn un centre d’educació en la convivència
5.2 Programar un centre d’educació per a la pau i la convivència
6 La formació de professorat en educació per la pau
7 Conclusions