Guía per a la introducció de l’enfocament de drets humans i gènere des de la perspectiva de la justicia global i els objectius de desenvolupament sostenible al currículum d’educació primària.

Mercè Fargas Clua i Beatriz Felipe Perez

gonzalo.candanedo@esf-cat.org

Ajuntament de El Prat, El Prat del Llobregat, 2020
Breu descripció:

L’elaboració d’aquesta guia representa una oportunitat per continuar ampliant el seu àmbit d’actuació en activitats vinculades a l’Educació per al Desenvolupament a través de l’educació formal. La cooperació esdevé una eina cabdal per a la consecució d’una societat mundial més justa, que es desenvolupi sense excloure cap persona i que alhora construeixi i posi en pràctica els drets humans fonamentals: econòmics, socials, culturals i ambientals, individuals i col·lectius, a tot el planeta. Creiem que és important que tant el professorat com l’alumnat comprenguin que la pobresa i les desigualtats entre els països enriquits i els empobrits, així com entre les persones, no són fenòmens casuals, sinó que hi ha relacions d’interdependència, que s’han d’identificar amb claredat per poder erradicar-les i avançar cap a la justícia global.

Descriptors: Pau, Drets i responsabilitats, Equitat de gènere, Cultura, diversitat cultural i identitat, Desenvolupament humà sostenible, Sostenibilitat i equilibri mediambiental,
Característiques: Arxiu descarregable
Biblioteca: Reflexió pedagògica
Destinataris: Adults
Àmbit: Educació formal

L’elaboració d’aquesta guia representa una oportunitat per  continuar ampliant el seu àmbit d’actuació en activitats  vinculades a l’Educació per al Desenvolupament a través  de l’educació formal. La cooperació esdevé una eina cabdal  per a la consecució d’una societat mundial més justa, que  es desenvolupi sense excloure cap persona i que alhora  construeixi i posi en pràctica els drets humans fonamentals:  econòmics, socials, culturals i ambientals, individuals i  col·lectius, a tot el planeta. Creiem que és important que tant  el professorat com l’alumnat comprenguin que la pobresa i  les desigualtats entre els països enriquits i els empobrits, així  com entre les persones, no són fenòmens casuals, sinó que  hi ha relacions d’interdependència, que s’han d’identificar  amb claredat per poder erradicar-les i avançar cap a la justícia  global.  

1. Introducció 

2. Estructura 

3. L’aigua com a dret humà  

3.1. Descripció de la temàtica 

3.2. Recursos 

3.3. Proposta d’inclusió en el currículum

4. L’emergència climàtica 

4.1. Descripció de la temàtica 

4.2. Recursos 

4.3. Proposta d’inclusió en el currículum

5. Model de consum 

5.1. Descripció de la temàtica 

5.2. Recursos 

5.3. Proposta d’inclusió en el currículum

Bibliografia