La Coeducació a Catalunya Pràctiques de referència i reptes

VVAA, Gavaldà Elias, Xènia (Coord)

Intered, Plataforma Unitària Contra Les Violències De Gènere, Barcelona, 2021

Català

Breu descripció:

Aquests documents son el resultat del projecte de recerca “La Coeducació a Catalunya. Pràctiques de referència i reptes”, un encàrrec per part de l'ONG Intered i la Plataforma Unitària contra les Violències de Gènere (PUCVG), desenvolupat durant el curs 2020-2021 de forma col·laborativa entre l’associació EduAlter i el Grup d’Educació i Gènere de la Universitat Autònoma de Barcelona. Aquesta recerca té per objectius (i) visibilitzar pràctiques de referència en matèria de coeducació en centres d’educació secundària d’arreu de Catalunya des d’un enfocament d’Educació per a la Justícia Global, així com (ii) fer incidència en les polítiques públiques a partir de generar una anàlisi crítica entorn la normativa que funciona com a marc legislatiu d’aquestes pràctiques en el context català1.

Descriptors: Coeducació, Cultura, diversitat cultural i identitat,
Característiques: Llibre Arxiu descarregable
Biblioteca: Reflexió pedagògica
Destinataris: 16-18 Adults
Àmbit: Educació formal

Entenent l’educació com una de les eines de transformació més potents de les societats democràtiques, aquest informe és el resultat del projecte de recerca “La Coeducació a Catalunya. Pràctiques de referència i reptes”, un encàrrec per part de l'ONG Intered i la Plataforma Unitària contra les Violències de Gènere (PUCVG), desenvolupat durant el curs 2020-2021 de forma col·laborativa entre l’associació EduAlter i el Grup d’Educació i Gènere (GEG-UAB) de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Partint del coneixement que aporten les pedagogies crítiques feministes centrades en la presa de consciència crítica i el compromís ètic per subvertir les desigualtats de gènere (hooks, 1989), aquesta recerca té un doble objectiu. D’una banda, (i) visibilitzar pràctiques de referència en matèria de coeducació en centres d’educació secundària d’arreu de Catalunya des d’un enfocament d’Educació per a la Justícia Global i, de l’altra, (ii) fer incidència en les polítiques públiques a partir de generar una anàlisi crítica entorn la normativa que funciona com a marc legislatiu d’aquestes pràctiques en el context català.

El resultat de la recerca es presenta en tres documents (PDF que es poden baixar des dels següents enllaços, recomanem la baixa resolució per a la seva lectura en dispositius electrònics)