Diversitat sexual i afectiva en curt

Àrea Drets de Ciutadania, Participació i Transparència Direcció de Feminismes i LGTBI

La Casa y El Mundo, Barcelona, 2020

Castellà

Breu descripció:

“Diversitat en curt”, recurs per treballar la diversitat afectiva, sexual i de gènere, s’adreça a cursos d’educació primària i educació secundària obligatòria i postobligatòria. Els vídeos mostren, de manera creativa i testimonial, situacions personals i socials que permeten aprendre a respectar les diferents maneres que tenim les persones de viure l’afectivitat i la sexualitat, relacionar-nos socialment i conviure en família.

Descriptors: Identitats de gènere,
Característiques: Web Arxiu descarregable
Biblioteca: Aplicació didàctica
Destinataris: 8-10 10-12 12-14
Àmbit: Educació formal

Des del punt de vista pedagògic, el programa “Diversitat en curt” entén l’educació afectiva i sexual com una contribució al desenvolupament de la personalitat d’infants i d’adolescents, ja que en potencia les capacitats emocionals, intel·lectuals i de relació amb les altres persones. Es pot accedir a les diferents orientacions didàctiques per diversos nivells i edats, per facilitar el desenvolupament i la posada en pràctica del projecte a les aules de tots els cicles d’ensenyament dels diferents centres educatius.

Cal subratllar que, malgrat que queda a criteri de la persona formadora el seu ús complet o parcial o combina dels materialst, ateses la diversitat de l’alumnat i les necessitats detectades en el grup.

El projecte consta dels següents materials didàctics descarregables:

— Cinc curtmetratges acompanyats d’una guia didàctica.
— Orientacions didàctiques per al cicle inicial de primària.
— Orientacions didàctiques per al cicle mitjà de primària.
— Orientacions didàctiques per al cicle superior de primària.
— Orientacions didàctiques per al primer cicle d’ESO.
— Orientacions didàctiques per al segon cicle d’ESO.
— Orientacions didàctiques per a l’educació secundària postobligatòria.