Learning to read the world Through Other Eyes.

Andreotti, Vanessa & de Souza, Lynn Mario.

Global Education, Derby (UK), 2008
Breu descripció:

Guia didàctica que treballa la noció de desenvolupament des d'una perspectiva influïda per les "epistemologies del sud". La guia elabora diverses nocions (desenvolupament, educació, igualtat i equitat i pobresa) i contraposa les visions occidentalitzades d'aquestes nocions amb d'altres perspectives que poden trobar-se arreu del món.

Descriptors: Ciutadania crítica i responsable, Cultura, diversitat cultural i identitat,
Característiques: Llibre Arxiu descarregable
Biblioteca: Aplicació didàctica
Destinataris: 16-18 Adults
Àmbit: Educació formal Educació no formal Educació informal

Guia didàctica que treballa la diversitat a partir d'analitzar les visions de determinades nocions que imperen en les societats actuals amb les que tenen alguns pobles indígenes d'aquestes mateixes nocions.

L'estructura de treball es manté durant tot la guia: s'introdueix el concepte que es treballarà en cada secció, s’explicita la visió o perspectiva hegemònica en relació a aquest concepte, tot seguit s'exploren diferents lògiques que capgiren les visions hegemòniques, i es repassen les visions d'algunes cultures del món que conceben aquests conceptes de forma diferent, i que posen en dubte la seva univocitat. Seguidament s'introdueix un cas per a il·lustrar les diferències entre perspectives, i es proposa una lectura del concepte i una crítica de la situació de les societats actuals des del canvi de perspectiva que s'ha anat treballant durant la secció i a través de les activitats.

Introduction

1. Notions of development

2. Notions of educations

3. Notions of equality

4. Notions of poverty