Decàleg de criteris de justícia global per a la valoració i l’elaboració de materials curriculars de ciències socials

Massip, Mariona; Barbeito, Cécile; Bartolomé, Sònia; Gonzalez-Monfort, Neus; Santisteban, Antoni.

GREDICS-Escola de Cultura de Pau, Bellaterra, 2020

Català

Breu descripció:

La publicació que teniu entre mans defineix deu perspectives bàsiques per al disseny i anàlisi de materials curriculars. Per cadascuna d'aquestes deu perspectives es defineixen criteris bàsics amb l'objectiu de promoure, de forma més transversal i consistent, els valors, continguts i metodologies de l'educació per a la justícia global, amb els Drets humans com a horitzó permanent. S'adreça tant a les persones que creen materials curriculars com a aquelles que els utilitzen. La voluntat és que, d'una banda, serveixi d'orientació a les persones que dissenyen materials i seqüències didàctiques, per tal que incorporin els criteris de justícia global de forma més transversal i significativa als materials curriculars.

Descriptors: Pau, Ciutadania crítica i responsable, Equitat de gènere, Cultura, diversitat cultural i identitat, Desenvolupament humà sostenible, Sostenibilitat i equilibri mediambiental,
Característiques: Llibre
Biblioteca: Reflexió pedagògica
Destinataris: Adults
Àmbit: Educació formal

 

Amb l’objectiu de promoure de forma més transversal i consistent els valors, continguts i metodologies de l’educació per a la justícia global als recursos didàctics de ciències socials, aquesta publicació defineix deu perspectives bàsiques (humanitzadora, de gènere, d’alteritat, intercultural, de temes controvertits, de pensament crític, de pau, d’economia sostenible, de futur i transformadora) i un seguit de recomanacions sobre com concretar-les.

La publicació s’adreça tant a les persones que creen materials curriculars com a aquelles que els utilitzen, d’acord amb els següents objectius:

  • Orientar a les persones que dissenyen materials i seqüències didàctiques, per tal que incorporin de forma més transversal i significativa els criteris de justícia global als materials curriculars.
  • Aportar pistes per avaluar críticament els materials curriculars i prendre decisions sobre el seu ús.
  • Aquesta publicació forma part del projecte “Entre Línies”, que vol incidir en els continguts dels materials didàctics que es dissenyen i s’utilitzen en les classes de ciències socials en particular.

El projecte “Entre Línies” pretén incidir en les editorials de llibres de text i en el professorat per a transversalitzar de forma més significativa els valors de la Justícia Global als materials didàctics de ciències socials. Trobareu en aquesta pàgina la descripció del projecte, les seves principals publicacions, com la premsa reflecteix els progressos del projecte, i les institucions que donen suport al projecte.